Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

F&Home sterownie oświetleniem w zadanych godzinach

W systemie inteligentnego budynku F&Home jest wiele możliwości sterowania oświetleniem. Ten przykład będzie dotyczył oświetlenia, które włączamy i wyłączamy w zależności od podanych godzin. Rozwiązanie to bierze też pod uwagę dni tygodnia - robocze, weekendy oraz święta.

  1. Aby system rozróżniał dni tygodnia, weekendy, święta wystarczy upuścić gdziekolwiek w projekcie bloczek kalendarza i go skonfigurować według własnych preferencji.
  2. Ogólna sekwencja załączania oświetlenia w/g podanych godzin wygląda następująco. Do fizycznego sterownika (Np R1S1, RHR5) podpinamy logiczny sterownik oświetlenia (bloczek 550). Do bloczka 550 na styk załącz podpinamy impulsator, a do impulsatora na zbocze narastające dane z timerów. Timer przekaże informację logiczną 1 (w skonfigurowanych godzinach), a impulsator przekaże wtedy impuls na sterownik.
  3. Schemat włączania oświetlenia dla tego przykładu. Chcemy włączać oświetlenie zewnętrzne (jakieś słupu, oświetlenie chodnikowe, elewacyjne - łącznie 5 obwodów) w godzinach od 19:00 do 23:00. Poniżej schemat włączania (w kolejnych punktach 5 i 6 będzie pokazana konfiguracja timerów). Jak widać na schemacie. Timery przekazują informację na impulsator, a ten z kolei podaje impuls na sty załącz sterownika oświetlenia 550. W styku załącz / wyłącz podpięte są jeszcze ikony dotykowe przycisków aplikacji - można nimi sterować niezależnie. Na koniec sterowniki oświetlenia podpinamy pod odpowiednie styki modułu RhR5. Sterownik 1 pod styk 1, sterownik 2 pod styk 2 itd.
  4. Uruchomienie wyłączenia wydaje się prostsze, wymaga jednak aby wszystkie moduły wykonawcze były w tej samej strefie (chyba, ze chcemy wyłączyć światło w całym budynku, ale w tym przypadku nie - tylko w strefie oświetlenie zewnętrzne). Więc analogicznie ustawiamy dwa timery i podpinamy je pod Sterownik scen świetlnych w trybie rozszerzonym. Są tam styki wyłącz w pomieszczeniu (jeśli robiliśmy podział na pomieszczenia), wyłącz w strefie, wyłącz w domu (wyłączy wszystkie sterowniki oświetlenia w budynku). Tu interesuje nas opcja wyłącz w strefie.  Dodatkowo, jako, że istnieje ikona dotykowa w aplikacji wyłącz wszystko, podpinam oba elementy (wyjście timerów oraz wyjście ikony dotykowej) przez bramkę logiczną OR aby oba elementy mogły działać niezależnie.
  5. Konfigurację Timera (850) zaczynamy od wskazania dwóch parametrów. Ustawienia dostępne są w trybie Zdalny dostęp w edytorze dla użytkownika (symbol ołówka). Tryb powtarzania - Powtarzaj lub tylko raz. A drugi parametr to Dzień i tu do wyboru mamy wiele opcji, jednak w tym przykładnie w kalendarzu mamy skonfigurowane dni robocze oraz weekendy. Dlatego są dwa timery. Jeden definiuje dni robocze, a drugi weekendy (sobota). Gdybyśmy chcieli aby oświetlenie działało również w niedzielę, należy podaż, że niedziela to weekend, a nie święta.
  6. Następnie konfigurujemy Timer (bloczek 850) dla włączania oświetlenia w dni robocze i weekendy o 19:00. Ustawienie będzie takie samo ponieważ sobota jest dniem roboczym i takie ustawienie jest pożądane w tym przykładzie. Timer ma ustawienie co 1 minutę, więc między 19:00-19:01 poda sygnał logiczny 1, który zostanie zamieniony na impuls przez impulsator.
  7. Timer dla wyłączenia oświetlenia konfigurujemy analogicznie tylko podajemy inne godziny. Najprawdopodobniej poranne. Ja dla testów użyłem zakresu godzin 22:59-23-00, co oznacza, że o 22:59 oświetlenie wyłączy się Dni robocze i weekendy również tak samo jak w przypadku włączania światła.
  8. Ustawienia można przetestować podając inny zakres godzin np. z różnicą 1-2 minuty aby sprawdzić, czy system zadziała. Również w zakładce Zdalny dostęp w konfiguratorze sprawdzamy czy ikony oświetlenia zapalą się we właściwym czasie.
  9. Na koniec kompletny schemat połączeń dla tego przykładu. Lewa sekcja to załączanie oświetlenia, prawa to wyłączenie, a to wszystko w strefie Oświetlenie zewnętrzne. Wygląda to mniej więcej tak.
  10. Jest to tylko przykład, który można dostosować do własnych potrzeb. Ale pokazuje zasadę działania sterownia oświetleniem za pomocą czasu.

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.