Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

F&Home dostęp do konfiguratora przez zewnętrzny globalny adres IP

Jedną z metod dostępu do konfiguratora i aplikacji systemu F&Home jest dostęp zdalny przez globalny (statyczny) adres IP. Aby skonfigurować taki dostęp najpierw musimy przekierować właściwe porty na routerze. Dla konfiguratora są to porty 10001 i 10002. Dla aplikacji jest to port 56789.

  1. Logujemy się na router w sieci której pracuje serwer F&Home. Sprawdzamy adres globalny routera, bo pod takim adresem będzie widoczny konfigurator. Przechodzimy do zakładki NAT - Port Redirecrion aby ustawić właściwe przekierowania portów. Wiemy, że nasz serwer w sieci lokalnej ma adres 192.168.12.10 więc przekierowujemy poty TCP 10001 (konfigurator) i 56789 (aplikacja). Ustawiamy jako Enable czyli włączone  i to w zasadzie tyle jeśli chodzi o router.
  2. Uruchamiamy konfigurator tradycyjnie i klikamy podczas wyszukiwania serwerów Zaawansowane. Wpisujemy w polu Adres IP adres naszego routera 185.x.x.x Jeśłi poprawnie skonfigurowaliśmy przekierowanie na routerze to powinien się uruchomić konfogurator - monitem o podanie hasła. Zatwierdzamy hasło i klikamy OK. Powinniśmy się poprawnie połączyć z projektem na zdalnym serwerze.
  3. Jesteśmy połączeni zdalnie i mamy zaczytany projekt - możemy go dowolnie modyfikować i zmieniać jakbyśmy mięli go na komputerze u siebie lokalnie. W prawym dolnym rogu w oknie konfiguratora możemy sprawdzić status połączenia (zielony ok) z adresem IP po którym jesteśmy połączeni.
  4. .

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.