Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

F&Home Modbus RS-485 - kontroler Intesisbox MBS-1 dla klimatyzacji i ogrzewania

Protokół Modbus RS-485 jest bardzo popularnym standardem komunikacji urządzeń przemysłowych. Jest w miarę prosty we wdrożeniu i niezawodny - przy zastosowaniu zgodności z normą. F&Home w najnowszym firmware oraz konfiguratorze na poziomie 2.5.2 pozwala na dodanie obsługi protokołu modbus do inteligentnych instalacji.

Protokół modbus w zastosowaniu w integracji z inteligentnymi budynkami F&Home najlepiej poznać na przykładach, a nie na czystej teorii. Pierwszym będzie podłączenie klimatyzacji / ogrzewania z wykorzystaniem  popularnego sterownika Intesisbox MBS-1.

I Założenia systemu

 1. Prawidłowe połączenia fizyczne urządzeń standard RS-485 kablem typu skrętka, łączymy jedną parą np. niebieski-białoniebieski
 2. Podłączenie do zacisków A i B zawsze tą samą parą kolorów
 3. Zaterminowanie sieci opornikami 120 Ohm - jeden na początku sieci przy urządzeniu master i drugi na końcu przy ostatnim urządzeniu slave.
 4. Pierwsze urządzenie - serwer to master, który wydaje polecenia do pozostałych urządzeń slave

Pełna specyfikacja protokołu modbus znajduje się na stronie https://modbus.org/ A niebawem powstanie osobny artykuł z najważniejszymi informacjami o protokole.

II Fizyczna konfiguracja sterownika Intesisbox MBS-1

Najważniejszą sprawą jeszcze przed przystąpieniem do fizycznych połączeń jest instrukcja urządzenia, które będziemy konfigurować. Bez tego nic sięnie da zrobić. To w instrukcji będzie opisane gdzie podłączyć urządzenie, jak zaadresować, skonfigurować i wreszcie jakie są instrukcje sterujące. W tym przykładzie opieramy się na popularnym i prostym sterowniku Intesisbox MBS-1, za pomocą którego łatwo będzie zrozumieć sterowanie poprzez modbus zintegrowane z F&Home.

Instrukcja Intesisbox MBS-1 do pobrania tutaj: intesisbox_mh-rc-mbs-1_user_manual_en.pdf

 1. Zaczynamy od skonfigurowania sterownika MBS-1. Znajdują w nim trzy grupy deep dwitchy. SW1, SW3 i SW4. Można je ustawiać w tryb High i Low (wysoki i niski czyli po prostu albo switch będzie w pozycji góra albo dół)
 2. Grupa SW1 odpowiada za podstawowe parametry, ale głównie chodzi o ustawienie urządzenia w pozycji SLAVE. Parametr 1 w trybie LOW. Reszta SW1 pozostaje bez zmian (high). 
 3. Grupa SW3 odpowiada za ustawienia adresacji urządzeń Modbus Slave (Pierwsze 6 switchy pozwoli zaadresować w różnych kombinacjach max 64 urządzenia w adresach od 0-63) W tym przykładzie drugi parametr w trybie Highh oznacza urządzenie o adresie 2
 4. Grupa SW4 zawiera dodatkowe ustawienia takie jak ustawienia temperatury i ważny dla działania systemu ostatni 4 parametr - wybieramy czy okablowanie i sieć jest zaterminowana rezystorami czy nie. Dodatkowo można wspomnieć że 3 parametr bierze tu udział w łączonej konfiguracji z SW3 o czym poniżej.
 5. Możemy również zmienić prędkość komunikacji modbus. Standardem jest 9600 i tak też zostawiamy w tym przypadku, jednak gdyby pojawiła się inna konfiguracja, możemy to zmienić odpowiednim ustawieniem switchy.

 III Konfiguracja w systemie F&Home

 1. Zaczynamy od sprawdzenia, czy mamy najnowszą wersję Firmware na serwerze oraz najnowszy konfigurator. Obsługa Modbus pojawia się od wersji 2.5.2 W przeglądarce wpisujemy adres IP serwera i nawet nie trzeba się logować tylko kliknąć ikonę informacje o serwerze "i" w prawym górnym rogu. Wyświetlą się informacje o serwerze i tam odszukamy wersję firmware - dopiero to w połączeniu z konfiguratorem w tej samej wersji sprawi, że pojawi się sekcja Modbus w programie F&Home.
 2. Projekt 1 - uruchamiamy klimatyzację w tryb chłodzenia. Adres urządzenia to 2 ustawiony zworkami (deep switchami) w punktach wyżej. Najważniejszy w systemie jest moduł Modbus Write, ponieważ on realizuje całą funkcję komunikacji z urządzeniem i wysyła do niego komendy. Do skonfigurowania jest Adres wejścia 1 - jest to adres urządzenia modbus, Komenda wejścia 1 - tryb komunikacji modbus - zwykle WriteSingleRegister, Rejestr wejścia 1 - najwazniejszy parametr - rejestr modbus do którego będzie wysłana wartość stała, która wykona komende i pożądane zachowanie urządzenia. W tym miejscu tylko instrukcja pozwoli nam skonfigurować wszystkie parametry. W tym przypadku całość poleceń w/g instrukcji to:
 3. Schemat połączenia. Zaczynamy od ikony dotykowej np. włącz / wyłącz. Podłączamy ją do przeutnika typu D aby sprawdzić zmianę stanu ikony. Przerzutnik podpinamy do Dyskryminatora wciśnięcia przycisku. Jest to nic innego jak sprawdzenie czy przycisk wciśnięto (wyjście pierwsze od góry) czy puszczono (wyjście drugie od góry). W obu przypadkach - wciśnięcia lub puszczenia przycisku na wyjściu tego czujnika dostaniemy logiczną 1, a to właśnie za sprawą przerzutnika, który będzie wiedział w jakim stanie jest ikona dotykow włącz / wyłącz. Jest to potrzebne aby podpiąć wyjścia wciśnięcia lub puszczenia przycisku do docelowego modułu modbus do wejścia Trigger (wyzwalacz) - wejście na dole. System modbus bez tego nie wiedziałby kiedy ma zadziałać i wykonać polecenia w skonfigurowanym module Write modbus. Dodatkowo oprócz załącz musimy jeszcze podpiąć dalej funkcję którą chcemy wykonać więc wstawiamy kolejny bloczek Write ale ze skonfigurowanymi parametrami chłodzenie. System zadziała zatem w sposób następujący: Po wciśnięciu ikony załącz chłodzenie uruchomi się klimatyzacja w trybie cool i zacznie chłodzić. Po ponownym wciśnięciu ikony system dostanie informację przycisk puszczono więc pójdzie drogą do modułu Write ale ze skonfigurowanymi parametrami wyłącz system.
 4. Konfiguracja poszczególnych modułów: 1 - Dla urządzenia o adresie 2 na rejestr wejścia 0 podajemy stałą wartość 1 (to załączy klimatyzację), dodatkowo podajemy też na ten sam adres urządzenia 2 ale na rejestr wejścia 1 jest to tryb pracy klimatyzacji stałą wartość 4, jest to tryb chłodzenia Cool - spowoduje to włączenie klimatyzacji i rozpoczęcie chłodzenia (Punkty 1,3,5,6). W drugim kroku na urządzenie o adresie 2 dla rejestru 0 podajemy stałą wartość 0 - co spowoduje wyłączenie urządzenia (punkty 2 i 4). Analogicznie jeśli chcielibyśmy zrobić schemat ogrzewania to będzie wszystko tak samo oprócz modułu punkt 6 w którym podamy wartość stałą 1 czyli tryb Heat.
   
 5. Sterowanie na tablecie może wyglądać zatem przykładowo tak:
 6. Temat modbus został w tym artykule tylko bardzo delikatnie zaznaczony, gdyż jest to bardzo szeroka dziedzina. Dla każdego urządzenia mamy inne wartości, rejestry, po drodze czasem coś nie zadziała, więc trzeba cierpliwie dokonywać konfiguracji. Jednak najważniejsza jest instrukcja producenta dla danego urządzenia, dzięki której będziemy mieli adresy rejestrów i wartości do wydawania poleceń funkcji modbus.

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.