Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

Druga taryfa konfiguracja licznika na przykładzie F&F

Druga taryfa to praktycznie standard przy pomiarach energii elektrycznej. Godziny są narzucane przez operatora sieci. Jednak jeśli zamontujemy sobie podlicznik i chcemy aby pracował w podanych godzinach możemy je zmienić. 

  1. Pierwszą czynnością jest zainstalowanie konwertera USB do obsługi protokołu Modbus opisanego w tym artykule. Konwerter USB RS485 Modbus
  2. Ze strony producenta pobieramy i instalujemy dedykowane oprogramowanie do obsługi liczników https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/484-program-le-config.html
  3. Podłączamy fizycznie urządzenia. Konwerter USB widziany w tym przypadku jako COM4 do licznika LE-03MW. Należy pamiętać o właściwej kolejności w protokole Modbus styk A do A i B do B
  4. Po wybraniu portu COM4 i typu licznika program automatycznie połączy się z urządzeniem i wyświetli jakieś wstępnie odczytane parametry. Adres Modbus urządzenia (1), prędkość połączenia 9600 czy aktualne zużycie energii.
  5. Po kliknięciu Parametry taryfy... otworzy się okno konfiguracyjne. Możemy tworzyć harmonogramy, ustalać przedziały czasowe, odczytywać i zapisywać dane z licznika.
  6. W tym przykładzie ustawiamy przedziały godzinowe dla pierwszej i drugiej taryfy w harmonogramie 1. Jak widzimy od godziny 6:00-12:59 obowiązuje taryfa 1, potem od 13:00-14:59 taryfa 2, dalej od 15:00-21:59 taryfa 1 i od 22:00-5:59 taryfa 2. W kolejnym kroku ustalamy przedział czasu w jakim ma obowiązywać harmonogram 1, który mamy już skonfigurowany. Ustawiamy od 1 miesiąca dzień 1 do 12 miesiąca dzień 31 i tym samym pokrywamy zakres całego roku.
  7. Należy pamiętać aby kliknąć synchronizuj zegar oraz na koniec zapisać ustawienia do licznika. Jeśli mamy więcej liczników do skonfigurowania w/g tych samych ustawień to ustawienia można eksportować i importować między urządzeniami.

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.