Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

Skrypt eksportu maszyn Hyper-V

Istnieją różne metody robienia backupów maszyn wirtualnych. Można to robić ręcznie z poziomu panelu zarządzania Hyper-V, można użyć dedykowanego oprogramowania komercyjnego (Veeam do 10 VM darmowy) lub darmowego (Bacula). Jeśli wybieramy opcję z poziomu Hyper-V to można napisać prosty skrypt, który wywoła to zadanie automatycznie.

Narzędzie get-wm będzie miało specyficzne zastosowania ponieważ nie robi kopii przyrostowych tylko pełne więc, można ustawić export maszyny raz na jakiś czas i pamiętać o kasowaniu starych plików. Lub dodac kasowanie do skryptu. Jest to dobra opcja na początek, żeby wdrożyć w ogóle jakąś formę zabezpieczenia przed utratą danych.

 1. Do wyeksportowania maszyn użyjemy polecenia Get-VM. Pełna dokumentacja znajduje się tu: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/hyper-v/get-vm?view=windowsserver2019-ps W tym przykładzie chcę wyeksportować jedną maszynę wirtualną na inny dysk i dostać powiadomienie na maila o wykonaniu zadania. Dokumentacja polecenia Send-MailMessage tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/send-mailmessage?view=powershell-7.1 
  get-vm
  
  export-vm -Name "Nazwa maszyny" -Path "ścieżka docelowa"
  
  Send-MailMessage -SMTPServer "nazwa serwera smtp" -To "adres@dokogo_powiadomienie" -From "adres@skąd_powiadomienie" -Subject "Tytuł wiadomości"
 2. Uruchamiamy Power Shella i wpisujemy zmodyfikowany pod nasze środowisko skrypt.
 3. Jak widać polecenie to robi dokładnie to samo, gdybyśmy ręcznie uruchomili Export... z poziomu Hyper-V
 4. W trakcie eksportu można przeanalizować co się dzieje w tle np. w Resource Monitor. Dobrze tu widać skąd dane są pobierane (Read) i gdzie zapisywane (Write).
 5. Po zakończonym eksporcie sprawdzamy, czy wszystkie pliki zostały prawidłowo utworzone w miejscu docelowym. W tym przypadku dysk F:\Backup_vm  Jak widać proces przebiegł poprawnie.
 6. Po skończonym eksporcie skrypt wysłał powiadomienie na maila. Jest to dobra opcja, jeśli skrypt uruchamiany jest np. w nocy i chcemy wiedzieć czy wszystko przebiegło pomyślnie.
 7. Proces eksportowania maszyn wirtualnych jest ciekawym zagadnieniem. Jednak zupełnie inną historią jest ich przywracanie, czyli Import. 

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.