Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

Jak dodać użytkowników moodle plikiem csv?

W systemie moodle mamy wiele sposobów dodawania nowych lub aktualizowania istniejących użytkowników. Jedną z metod czasem przydatną jest dodanie do systemu nowych użytkowników przy użyciu pliku CSV. Taki plik ma swoją strukturę i pola wymagane do stworzenia użytkownika czyli imię (firstname), nazwisko (lastname), nazwaużytkonika (username), email, hasło (password). Możemy też dodać inne pola, ale te są wymagane.

  1. Załóżmy, że chcemy dodać użytkowników Andrzej Test1, Jerzy Test2, Violetta Test3. Chcemy założyć im hasło, podać maila oraz dodatkowo miasto. Musimy przygotować odpowiedni plik csv, który będzie zawierał pola username, password, firstname, lastname, email, city. Plik zapisujemy jako csv oddzielony przecinkami lub średnikami - przy wczytywaniu do moodle można to wybrać.
  2. Logujemy się jako administrator do moodle i przechodzimy do menu Administracja serwisu i zakładki Użytkownicy. Klikamy prześlij użytkowników i teraz będziemy podstawiać przygotowany wcześniej plik csv z użytkownikami.
  3. Podajemy lokalizację naszego pliku bądź przeciągamy do ramki "przeciągnij i upuść" Wybieramy separator pliku csv przecinek bądź średnik (taka w jakiej zapisywaliśmy plik) i klikamy Prześlij użytkowników. Pojawi się nam podgląd użytkowników do przesłania. Widzimy, że wszystko pola pliku csv zostały prawidłowo zamapowane i możemy przejść do ustawień. W tym artykule zajmujemy się tylko dodaniem nowych użytkowników do bazy bez modyfikowania istniejących więc w polu Typ wysyłania wybieramy Dodaj nowego i pomiń istniejących użytkowników, a w polu Hasło nowego użytkownika możemy zostawić: Utwórz hasło jeśli potrzebne i wyślij emailem. na dole klikamy Prześlij użytkowników i pojawi nam się ostateczny ekran Rezultaty przesyłania plików z podsumowaniem operacji. Widzimy w podsumowaniu, że zostali utworzeni użytkownicy 3, Użytkownicy posiadający za słabe hasła 0 i Błędy 0 oraz liste dodanych użytkowników. Klikamy Kontynuuj aby zakończyć i wyjść z operacji dodawania osób.
  4. Możemy przejść do zakładki Przeglądaj listę użytkowników i sprawdzić czy nowi zostali poprawnie dodani. Klikamy w nazwisko filtr test i pojawią się użytkownicy z test w nazwisku, a my dodawaliśmy Test1, Test2 i Test3. Jak widać wszystko dodało się prawidłowo.
  5. Oczywiście w każdego z tak dodanych użytkowników można tradycyjnie wejść do opcji i go dowolnie zmodyfikować.
  6. Plik CSV z powyższego przykładu możesz pobrać tu:
     plik csv dodawania użytkowników moodle
  7. Takim plikiem można również aktualizować istniejących użytkowników, dodawać do nich jakiś informacje, modyfikować je itd. Ale o tym w innym artykule.

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.