Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

Web server Linux Debian, Apache, PostgreSQL, PHP. Serwer www Linux.

Jest wiele możliwości instalacji serwera www na Linuksie, Można zainstalować  LAMP Linux Apache MySQL PHP. Można również zainstalować pakiet XAMPP na linuksa. Ja na potrzeby tego serwera zainstaluję Apache, PHP i bazę danych PostgreSQL.

Jest też opcja zautomatyzowana z Bitnami LAPP czyli XAMP ale z bazą PostgreSQL https://bitnami.com/stack/lapp

Będzie to środowisko pod instalację platformy elearningowej Moodle. Zatem wypada to zrobić zgodnie z ich dokumentacją. https://docs.moodle.org/310/en/Installing_Moodle_on_Debian_based_distributions Zresztą na porządnie stawianym serwerze lepiej mieć wszystko pod kontrolą i zrobić ręcznie samemu po kolei. Zatem Apache, PostgreSQL z PGAdminem oraz PHP.

Serwer www Linux

I Przygotowanie domeny i routera dla serwera www

 1. Aby śledzić postępy w pierwszej kolejności przekierowuję domenę lub w tym przypadku subdomenę e.learningzone.pl na adres IP na którym będę instalował serwer www. W tym przypadku tworzę subdomenę e.learningzone.pl i przekierowuję dodaję rekord DNS A z globalnym adresem IP serwera. Wpis powinien zadziałać w przeciągu godziny. Jeśli okaże się, że przekierowanie kieruje na router, to należy zmienić port dostępu zdalnego routera na jakiś inny. Porty 80 (http) i 443 (https) muszą zostać wolne dla serwera. 
 2. Teraz odświeżając stronę e.learningzone.pl będzie można śledzić postępy prac.

II Apache

 1. Instalacja Apache 2 jest prostą czynnością i sprowadza się do wpisania polecenia apt-get install apache2. Spowoduje to automatyczną instalację wszystkich potrzebnych pakietów serwera www.
  apt-get install apache2
 2. Poprawność instalacji sprawdzamy wpisując adres strony w przeglądarce. Powinna pokazać się domyślna testowa strona Apache. Jeśli ją widzimy oznacza to, że instalacja przebiegła prawidłowo i serwer Apache2 jest uruchomiony.
 3. Serwer można oczywiście poddać dalszej konfiguracji według potrzeb projektu, który będzie uruchamiany.

III PostgreSQL

  1. W pierwszej kolejności sprawdzę aktualność pakietów systemowych.
   sudo apt aupdate
   sudo apt upgrade
  2. Teraz właściwa instalacja pakietów. Wydajemy polecenie sudo apt install postgresql które zainstaluje serwer sql oraz postgresql-contrib który zainstaluje dodatkowe pakiety programistyczne, zapytania sql itd. Jest to metoda instalacji z repozytoriów Debiana 11. Jest też inna metoda instalacji z repozytoriów PostgreSQL, które trzeba dodać do systemu i dopiero uruchomić instalację. Obie metody instalacji są opisane tu: https://www.postgresql.org/download/linux/debian/ Jeśli nie wpiszemy konkretnego numeru wersji np. postgresql-12 to podając pakiet postgresql zostanie zainstalowana najnowsza wersja dostępna dla danego systemu, w tym przypadku 13. Wersję postgresql-14 należałoby zainstalować nie z repozytoriów Debiana tylko z repozytorium Postgresql. Jednak celowo instaluję wersję 13, aby w przyszłości opisać metodę aktualizacji PostgreSQL. 
   sudo apt install postgresql postgresql-contrib
  3. Instalacja zakończona sukcesem. Jak widać mamy tu ważne informacje poinstalacyjne: wersja Postgresql, Cluster, Port, Status, Owner ścieżka domyślna - Directory oraz ścieżka do logów - Log file. Jak wystartować bazę w kolejnym punkcie.
  4. Najważniejszą czynnością po zainstalowaniu serwera bazy jest wystartowanie usługi. Podane w czasie instalacji polecenie pg_ctlcluster 13 main start nie zadziałało (i to nie przez brak sudo :) System podpowiedział polecenie właściwe do wystartowania procesu postgresql. I na koniec sprawdzenie statusu procesu postgresql. Jak widać wszystko działa prawidłowo i PostgreSQL wystartował.
   sudo systemctl start postgresql@13-main
   sudo systemctl status postgresql
  5. Jest to w zasadzie koniec instalacji Postgresa, jednak wymaga on oczywiście konfiguracji - automatyczne uruchamianie po restarcie systemu i wiele innych. Oczywiście w kolejnych krokach należy utworzyć bazę danych, użytkownika itd. Ale to już będzie robione podczas instalacji projektu docelowego.
  6. Na potrzeby tej instalacji utworzymy użytkownika oraz bazę danych. W pierwszej kolejności zmieniam użytkownika do administracji bazy na postgresql.
   sudo su - postgres
  7. Teraz mogę utworzyć użytkownika moodleuser i bazę danych moodle.
   CREATE USER moodleuser WITH PASSWORD 'hasło';
   CREATE DATABASE moodle WITH OWNER moodleuser;
  8. Te dane będą niezbędne do zalogowania się do bazy danych, do pgAdmina oraz do instalacji moodle.

IV Instalacja PHP na Debian 11

 1. Sama instalacja PHP jest banalnie prosta. Jednak trzeba sprawdzić pod kontem projektu, który wdrażamy wersje oraz wiele rozszerzeń, które są wymagane do prawidłowego działania CMS lub innego systemu. Jako, że przykład dotyczy platformy moodle sprawdzam, że wersja 3.11.5 wymaga php7.4 mimo, iż dostępny jest 8.0 lecz nie jest zalecany w oficjalnej dokumentacji. Instaluję więc php7.4 
  sudo apt install php7.4
 2. Dodatkowo dla PHP trzeba doinstalować rozszerzenie dla komunikacji z PostgreSQL czyli php7.4-pgsql.
  sudo apt install php7.4-pgsql
 3. Tak zainstalowany PHP będzie wymagał jeszcze wiele rozszerzeń do prawidłowej współpracy z serwerem www.

V pgAdmin

 1. pgAdmin nie jest obowiązkowy do działania serwera www, Wszystko będzie działać bez tego narzędzia. Jednak jest ono bardzo przydatne do zarządzania i monitorowania bazy danych PostgreSQL. Zatem warto je zainstalować. Strona pgAdmin  na której znajdziemy wersję dla naszego serwera czy dystrybucji dostępna tu: https://www.pgadmin.org/ A dla mnie wersja APT czyli Debian instrukcja tu: https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-apt/
 2. Instalacja powinna przebiegać według instrukcji.
 3. Instalujemy klucz publiczny dla repozytorium, tworzymy plik konfiguracyjny repozytorium, instalujemy i konfigurujemy pgAdmin.
  sudo curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add
  sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'
 4. Wreszcie instalujemy i konfigurujemy pgAdmin4.
  sudo apt install pgadmin4
  sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
 5. Kolejny krok to konfiguracja użytkownika dla pgAdmin.
  sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
 6. Teraz możemy się zalogować webowo zalogować przez localhosta (zdalne logowanie jest możliwe i będzie opisane w innym artykule) 127.0.0.1/pgadmin4/browser/
 7. Do zalogowania potrzebne będą dane utworzone wcześniej przy instalacji postgresa.
 8. Możemy również uruchomić dokładnie tą sama aplikację nie weobowo a stacjonarnie. Dane logowania są identyczne.
   

  .

 

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.