link do strony el12

Podstawowe polecenia Linux, komendy terminala Linux, bash

W tym artykule przedstawię zbiór podstawowych poleceń systemu Linux, które musimy znać aby choćby zacząć przygodę z Linuxem. Wiele z tych poleceń ma tez swoje inne odpowiedniki, zamienniki różniące się  nieznacznie funkcjonalnością. Postaram się wybrać te najbardziej przydatne.

 1. Terminal

   polecenie --help  Pomoc dla wpisanego polecenia  tar --help
   script  Tworzy skrypt z sesji terminalowej do pliku. Po zakończeniu sesji aby zapisać do pliku wpisujemy exit.

   script okno1.txt script - a okno1.txt dopisze do pliku

   typescript  Odtworzy w konsoli wszystko co zapisaliśmy do pliku poleceniem script  typescript okno1.txt
   clear  Czyści bieżące okno terminala  
 2. Operacja na plikach i katalogach

   cd  zmiana bieżącego katalogu na katalog podany jako  
   ls  Lista zawartości - plików i folderów w bieżącej lokalizacji  
   pwd    
 3. Użytkownicy

   su -  Logowanie na konto roota po podaniu hasła  user@nazwakomputera:~$ zmieniamy na root@nazwakomputera:~#
   whoami  Wyświetla nazwę bieżącego użytkownika  
   id  Wyświetla informację o podanym lub bieżącym użytkowniku  id -un wyświetli to samo co whoami 
   who lub w  Polecenie pokaże kto jest zalogowany w systemie i skąd  
 4. System

   lsblk  Informacje o urządzeniach blokowych  Przykład, uwagi
   apt  Menadżer pakietów  sudo apt install fdisk (zainstaluje program fdisk)
   fdisk  Wyświetlanie (modyfikowanie) informacji o partycjach i dyskach  fdisk -l informacje o partycjach
   lspci  Informacje o urządzeniach, podzespołach komputera  
   date  Wypisanie bieżącego czasu w podanym formacie lub ustawienie czasu systemowego  
 5. Wyszukiwanie

   find    
   grep    
       
 6. Procesy

   top  Informacje o procesach systemowych  
   htop  Bardziej rozbudowany zamiennik polecenia top   
   ps  Wyświetla informacje o wybranych aktywnych procesach  ps -ef wszystkie procesy w systemie
   kill  Wysyła sygnał (zwykle zatrzymania) do procesu o podanym PID  
   killall  Działa podobnie do kill ale wysyła sygnał zatrzymania do wszystkich procesów przypisanych do podanej nazwy  
 7. Sieć

   ifconfig  Wyświetla (oraz modyfikuje) informację na temat połączeń sieciowych  Przykład, uwagi
   ip  Zastępuje ifconfig w nowszych Linuxach  np. ip addr
   iptables  Wyświetla stan i konfiguruje zaporę sieciową firewall systemu Linux  iptables -L aktualna konfiguracja zapory
   ping    
   traceroute    
   netstat    
   route    
   net-tools  Pakiet zawierający polecenia arp, ipmaddr, iptunnel, mii-tool, nameif, netstat, plipconfig, rarp, route, and slattach  Instalacja: sudo apt install net-tools
 8. Zachowanie systemu

   Polecenie  Opis  Przykład, uwagi
       
       
 9. a
   Polecenie  Opis  Przykład, uwagi
       
       
 10. a
   Polecenie  Opis  Przykład, uwagi