Nie wiesz jaki hosting wybrać? Polecamy dhosting!

link do strony el12

Tworzenie systemu plików i macierzy na dysku NAS QNAP

Pierwszą rzeczą po kupieniu nowego dysku sieciowego NAS jest włożenie do niego dysków twardych i skonfigurowanie systemu plików w wybranej macierzy.

 1. Po zalogowaniu do QNAPa przechodzimy do ustawień Pamięć masowa i migawki. Uruchomi się kreator, który w kilku screenach wyjaśni co będzie robił. Slajdy zatwierdzamy klawiszem Dalej.
     
 2. Na ostatnim screenie klikamy Nowa pula pamięci, a jeśli nie używamy kreatora to w głównym menu Pamięć / Pamięć masowa mamy dostępne tworzenie Nowej puli pamięci. Na slajdzie wprowadzenie klikamy dalej, aż przechodzimy do wyboru dysków. To bardzo ważny moment, bo tu wybieramy ilość dysków (w tym przypadku 4 dyski 8TB) i poziom RAID w jakim chcemy je ustawić. W naszym przykładzie wybieramy zalecane zresztą przez qnap RAID 5 co daje nam łączną pojemność 21,81 TB w RAID 5. Dysku Hot Spare nie montuje i przechodzę dalej. Ustawiam jeszcze poziom progowy alertu zajętości dysków na zalecane 80% i zatwierdzam dalej.
     
 3. Sprawdzamy w podsumowaniu czy wszystkie opcje są ok i klikamy Utwórz. Zatwierdzamy alert o utracie danych OK i po chwili pule pamięci mamy utworzoną. W kolejnych krokach w kreatorze przejdziemy do tworzenia Nowego wolumenu. Wybieramy Wolumin pełny z puli pamięci 1 i klikamy dalej. 
     
 4. Przechodzimy do ustawienia pojemności wolumenu. Pamiętajmy, aby zostawić 20% wolnej przestrzeni w puli pamięci. Czyli u mnie rozmiar maksymalny dostępny to 21.59 TB, więc ustawiam około 17 TB, a 4,60 TB zostaje wolne. Klikam dalej, przechodzę do podsumowania i klikam Zakończ, aby rozpoczęło się tworzenie woluminu.
     
 5. Gdy wolumin będzie gotowy, można będzie już tworzyć własne foldery udostępnione i rozpocząć zgrywanie danych na dysk. Część folderów pojawi się jako foldery domyślne stworzone przez Qnap. Obojętnie jakich folderów będziemy używać - należy nadać im uprawnienia dla stworzonych użytkowników, aby był do nich dostęp. O tworzeniu użytkowników i przydzielaniu uprawnień w innym artykule.
     

 6. Porównanie różnych rodzajów RAID - zdjęcia - opisy poniżej
     
 7. Tryb pojedynczy - można wybrać, gdy jest zainstalowany tylko jeden dysk. Tryb pojedynczy nie jest poziomem RAID i nie daje żadnej ochrony przed awarią dysku. Ten typ RAID należy połączyć z planem kopii zapasowych
 8. Tryb JBOD - można wybrać, gdy dostępne są co najmniej dwa dyski. Umożliwia on wykorzystanie całej pojemności dysków, ale nie daje żadnej ochrony przed awarią dysku ani nie zwiększa wydajności. Zaleca się używać trybu JBOD wyłącznie w przypadku jednostek rozbudowy, używanych jako pamięć zewnętrzna.
 9. RAID 0 - można wybierać, gdy dostępne są co najmniej dwa dyski. Umożliwia on wykorzystanie całej pojemności dysków, ale nie daje żadnej ochrony przed awarią dysku. Poziom RAID 0 daje najwyższą wydajność odczytu i zapisu, ale zwykle nie zaleca się jego używania. Tę konfigurację należy połączyć z planem kopii zapasowych danych.
 10. RAID 1 - to tak zwany RAID mirror czyli lustrzany. Zapisuje identyczne dane jednocześnie na obu dyskach. Zapewnia nadmiarowość danych. Pojemność wolumenu to Pojemność najmniejszego HDD.
 11. RAID 5 - można wybrać, gdy dostępne są trzy dyski. Jego używanie chroni przed awarią jednego dysku. Poziom RAID 5 jest zalecany do obsługi kopii zapasowych. Łączy on odporność na awarię dysku z dużą pojemnością i wysoką wydajnością odczytu.
 12. RAID 6 - możńa wybrać, gdy dostępne są cztery dyski. Jego używanie chroni przed awarią dwóch dysków. Poziom RAID 6 jest zalecany do środowisk biznesowych i pamięci masowych ogólnego przeznaczenia. Zapewnia on dużą odporność na awarię dysków i wysoką wydajność odczytu.
 13. RAID 10 - można wybrać, gdy dostępne są cztery dyski. Dyski są łączone w pary RAID 1 dla zapewnienia odporności na awarie. Poziom RAID 10 jest zalecany do pamięci masowych obsługujących aplikacje lub bazy danych. Zapewnia on dużą odporność na awaie i zoptymalizowaną wydajność zapisu, ale kosztem ograniczenia łącznej dostępnej przestrzeni o połowę.
 14. RAID 50 - można wybrać, gdy dostępnych jest sześć dysków. Wybrane dyski są dzielone na kilka równej wielkości macierzy RAID 5. Każda macierz podrzędna jest odporna na jedną awarię dysku. Poziom RAID 50 jest zalecany do macierzy co najmniej 10 dysków używanych do obsługi kopii zapasowych w przedsiębiorstwach. Daje on większą odporność na awarię niż RAID 5 i większą pojemność pamięci masowej niż RAID 10.
 15. RAID 60 - można wybrać, gdy dostępnych jest osiem dysków. Wybrane dyski są dzielone na kilka równej wielkości macierzy podrzędnych RAID 6. Każda macierz podrzędna jest odporna na dwie awarie dysku. Poziom RAID 60 jest zalecany do macierzy co najmniej 12 dysków używanych jako pamięć masowa w przedsiębiorstwie lub do edytowania materiałów wideo w trybie online. Daje on większa odporność na awarię niż RAID 6 i większą pojemność pamięci masowej niż RAID 10.
 16. Dysk Hot Spare - dla dodatkowej ochrony można przydzielić nieużywany dysk do grupy RAID jako alternatywny dysk zapasowy. Jeśli jeden z dysków w grupie RAID ulegnie awarii, zostanie automatycznie zastąpiony aktywnym dyskiem zapasowym.

Możesz nas wesprzeć na zrzutka.pl

Instrukcja jak przekazać wsparcie.