link do strony el12

Upgrade serwera F&home, Cloud 2.0 i nowy konfigurator

Procedura aktualizacji serwerów dla różnych typów jest różna ale są czynności wspólne do wykonania:

 1. Zrobić kopię projektu serwera
 2. Na urządzeniu mobilnym wgrać nową aplikację F&H 2.0, połączyć się z jeszcze niezaktualizowanym serwerem i zrobić eksport paneli żeby później nie trzeba było ich tworzyć ręcznie.

Pliki firmware różnych serwerów z instrukcjami

{tab Serwer szynowy DIN-Lite}

 1. Ściągnąć od producenta najnowszy Firmware dla serwera
 2. Skopiować go na pendriva
 3. Wyłączyć serwer
 4. Włożyć pendriva do portu USB
 5. Włączyć serwer
 6. Z pendriva samoczynnie rozpocznie się kopiowanie plików i uaktualnienie serwera, które zakończy się miganiem diod Led i sygnałem dźwiekowym
 7. Serwer automatycznie sam załaduje nowy firmweare i uruchomi się

{tab Serwer szynowy DIN-2}

 1. Ściągnąć powyższy plik i zapisać na pendrivie
 2. Włożyć pendrive'a do gniazda usb
 3. Wcisnąć i trzymać przycisk reset
 4. Włączyć zasilanie
 5. Poczekać na sygnał dźwiękowy/białego leda (kilka sekund)
 6. Puścić przycisk reset
 7. Poczekać kilka minut na przeładowanie (zakończenie procesu będzie sygnalizowane długim sygnałem dźwiękowym, w między czasie będą krótkie sygnały dźwiękowe)

{tab Serwer Desktop}

{tab Serwer Desktop 1.5 nowy}

{/tabs}

Do samego wypalenia obrazu na karcie SD można użyc dowolnego programu do nagrywania, ja akurat użyłem win32diskimager

 

Czynności po upgradzie firmwearu:

 1. Ściągnąć nowy konfigurator - wpisując adres IP serwera w przeglądarce i zainstalować go
 2. W nowym konfiguratorze załadować nasz projekt z kopii którą wykonaliśmy przez upgradem
 3. W aplikacji F&H na urządzeniu mobilnym zaimportować panele również wyeksportowane wcześniej w punkcie 2 do wykonania przed upgradem
 4. Serwer zarejestrować go w nowej usłudze Cloud 2.0 na stronie fhome.cloud (należy to wykonać na urządzeniu mobilnym będącym w sieci lokalnej z serwerem)

 Elementy systemu inteligentnego budynku możesz kupić tu:

 Inteligentny budynek